Välkomna på den högtidliga

 

Pro Patria-minnes- tillställning på Rigårdsnäs den 11 juni kl. 15.00

 

Arr. Kyrkslätts krigsveteraner i samarbete med Kyrkslättsnejedens ungdomsförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.