TALKO PÅ RIGÅRDSNÄS

LÖR. 16.9

LÖR. 23.9 

LÖR 30.9

LÖR. 7.10

Vi börjar alltid kl. 12 och slutar ca. kl. 15

VÄLKOMNA MED!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.