Sommarfest på Rigårdsnäs den 29 juni kl.14-16.

Närmare information under Sommarens program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.