Marita Lindquist temadag 18.8. kl. 14

För närmare information, se under Sommarens program. Fritt inträde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.