Fre. 11.8 kl. 18.00 konsert med Mandys nyckel

Fre. 11.8 kl. 20.00 medlemsfest som kräftskiva. Kräftor a´ 3,90€/st (+11 cm) + 10 € för kuvert incl. dessert och kaffe. Egna drycker med. Anmälan senast 1.8 till agneta.brenner@gmail.com

Ps. Du får gärna delta även om du inte äter kräftor. Tag i såfall egen mat med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.