Genom att bli medlem i Porkala uf försäkrar du dig om att alltid få det senaste numret av VASSBUKEN per post!

Vassbuken, föreningens egen tidning, utkommer med två nummer per år. I boken "Porkala - byn vid havet" kan man läsa: "Den 20 januari 1907 beslöt man börja utge en tidning som skulle innehålla gamla sägner och folkvisor som fortfarande var i omlopp på orten. Man tillsatte en redaktionskommitté. Programkommittén för mötet hade redan sammanställt en tidning som fick heta Hvassbuken. På följande möte läste man högt ur den." Tidningen utkom rätt sporadiskt och tyvärr har föreningen inga bevarade exemplar från tiden före parentesen.


Till föreningshusets 80-års jubileum sommaren 1988 utgavs emellertid ett nummer av Vassbuken (se bilden). Pärmen är för hand textad och dekorerad av Viola Backman, medan vinjetten på huset och den då splitternya danslaven är gjord av Patrick Eriksson. Efter en paus på nästan 10 år började Vassbuken igen utkomma med två nummer per år fr.o.m. 1997, då med Thorvald Backman som energisk redaktör. När Thorvald samtidigt var en av Minnesgruppens huvudaktörer fick vi ofta läsa intressanta artiklar om Porkala i gamla tider. År 2004 övertogs redaktörskapet av Patrick Eriksson.
 

 

Porkala Uf - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.